Takuuohjelma


Kattojen vedeneristyksen alalla korkealaatuiset materiaalit ja ammattitaito eivät ainoastaan erotu vaan myös oikeasti säästävät aikaa ja rahaa. KÖSTER Bauchemie AG on ollut 30 vuoden ajan maailman johtava korkealaatuisten katto- ja vedeneristyspäällysteiden valmistaja. KÖSTER sitoutuu korkeaan laatuun ja seisoo tuotteidensa ja asiakkaidensa takana. Tämän vuoksi KÖSTER tarjoaa kattavan takuuohjelman TPO päällysteilleen: Premium ja Premium Plus.
Kun takuusopimus on tehty, KÖSTER Premium turvaa kattosi 10-20 vuoden ajan riippuen päällysteen paksuudesta. Lisäksi työ ja materiaalikustannukset on vakuutettu asennuksen ajan samoin kuin kaikki kattojärjestelmään (esim. märät eristeet) kuuluvien viallisten osien vaihtokustannukset. KÖSTER Premium Plus menee turvassa vieläkin pidemmälle: kaikki aiheutuneet välilliset vahingot ja siitä aiheutuneet taloudelliset tappiot korvataan laajennetulla tuotevastuu vakuutuksella, myöntäjänä saksalainen vakuutusyhtiö Allianz AG.

Etunne:
 • Takuu kattaa kaikki KÖSTER kattotuotteet takuun myöntämishetkellä voimassaolevalla listahinnalla
 • Todettuun laatuun pohjautuen KÖSTER TPO päällysteitä tukee lisäksi ainutlaatuinen laajennettu 25 vuoden tuotevastuuvakuutus Allianz AG:lta
 • KÖSTER tuotteiden asennuksen jälkeen asentaja saa yksinomaisen takuutodistuksen, jossa todetaan projektin yksityiskohdat ja rakennuksen omistaja
 • Takuu tarjoaa suojaa ylittäen tuotetakuun lailliset vähimmäisvaatimukset

Premium

Takuut pyydetään erikseen kullekin rakennusprojektille etukäteen. Takuut ovat voimassa 10, 15 tai 20 vuoden ajan. Vakuutuksenottaja maksaa vain kertaluontoisen lisämaksun per katon m² koko takuun ajan. Takuuvaatimus on voimassa, mikäli KÖSTER TPO päällysteen vuoto on seurausta materiaalivirheestä.

Takuu kattaa:

 • 20 vuotta 2.0 mm paksuille KÖSTER TPO päällysteille
 • 10 vuotta 1.5 mm ja 1.8 mm paksuille KÖSTER TPO päällysteille
 • Ilmainen materiaalin korvaaminen
 • Päällysteen asentamisen työvoimakustannusten korvaaminen
 • Kattojärjestelmään kuuluvan viallisen komponentin materiaalivaihto
 • Kattojärjestelmään kuuluvien, viallisten komponenttien vaihdon työvoimakustannusten korvaaminen

Premium Plus

Takuut pyydetään erikseen kullekin rakennusprojektille etukäteen. Takuu on voimassa 25 vuoden ajan. Takuuvaatimus on voimassa, mikäli KÖSTER TPO päällysteen vuoto on seurausta materiaalivirheestä. Vakuutuksenottaja maksaa vain kertaluontoisen lisämaksun per katon m² koko takuun ajan.

Takuu kattaa:

 • 25 vuotta 2.0 mm paksuille KÖSTER TPO päällysteille
 • Ilmainen materiaalin korvaaminen
 • Päällysteen asentamisen työvoimakustannusten korvaaminen
 • Kattojärjestelmään kuuluvan viallisen komponentin materiaalivaihto
 • Kattojärjestelmään kuuluvien, viallisten komponenttien vaihdon työvoimakustannusten korvaaminen
 • Allianz AG myöntämä, laajennettu tuotevastuuvakuutus korvaa välilliset vahingot ja niistä aiheutuneet taloudelliset tappiot

 

Tällä verkkosivulla luetellut takuut eivät muodosta voimassaolevaa takuuta tai vakuutusta. Takuu ja /tai vakuutus KÖSTER BAUCHEMIE AG:ltä on pyydettävä erikseen jokaiselle rakennushankkeelle ja hyväksyttävä kirjallisena. Tämä tieto ei ole sitova eikä vapauta hakijaa vastuustaan oikeasta asennuksesta, harkittavana olevan rakennustyömaan erityisolosuhteista ja rakennusprosessin lopputuloksesta. Voimassa olevia testausta ja asennusta koskevia lausuntoja, tunnustettuja tekniikan sääntöjä ja teknisiä ohjeitamme on aina noudatettava.

 

Back

Top